Czy w Państwa klinice jest możliwość adopcji komórki jajowej? Jakie warunki trzeba spełnić i jaki jest koszt?

Czy w Państwa klinice jest możliwość adopcji komórki jajowej? Jakie warunki trzeba spełnić i jaki jest koszt?

Tak, nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia metodąin vitroz wykorzystaniem komórki pochodzącej od dawczyni. Kwalifikację do tego typu zabiegu przeprowadza lekarz prowadzący, mający wgląd do historii choroby pacjentów i wyników ich aktualnych badań, który na tej podstawie orzeka czy pacjentka nie ma realnych szans na ciążę z własnych komórek jajowych i czy nie ma innych (oprócz braku komórek jajowych) przeszkód uniemożliwiających zajście w ciążę. Koszt procedury określanej jako „dawstwo oocytów” obejmuje rekompensatę dla dawczyni (m. in. zwrot kosztów stymulacji hormonalnej i/lub innych związanych z procedurą stymulacji i punkcji), oraz koszt zapłodnienia in vitro czyli przeprowadzenie na komórkach jajowych wysokospecjalistycznej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (zabieg mikroniekcji plemnika do komórki jajowej -ICSI) oraz późniejszy transfer powstałych embrionów do macicy pacjentki – biorczyni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum