Czy w przypadku adopcji zarodka dane rodziców genetycznych są chronione przez Novum?

Czy w przypadku adopcji zarodka dane rodziców genetycznych są chronione przez Novum tak że rodzice adoptujący ani potem dziecko urodzone z takiego zarodka nie będą mieć do nich dostępu i nikt ich nie poinformuje o np. adresie zamieszkania rodziców genetycznych?

Adopcja zarodków jest w większości wypadków na życzenie obu stron anonimowa – zasada ta dotyczy zarówno biorców, jak i dawców zarodków, chyba że obie strony życzą sobie inaczej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum