Czy w przypadku LUF istnieje zwiększone ryzyko hiperstymulacji jajników?

Czy w przypadku LUF istnieje zwiększone ryzyko hiperstymulacji jajników? I czy z LUF zmniejszone są szanse powodzenia przy transferze mrożonych zarodków?

Zespół LUF nie zwiększa ryzyka OHSS ani nie obniża szans na powodzenie kriotransferu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum