Czy w przypadku zarodków 8A i 8B maleje ryzyko ujawnienia się czynnika męskiego w 4. dobie?

Jestem po drugiej adopcji zarodków. Pierwszy transfer 8B i 6B nie powiódł się. Teraz były podane zarodki z 3 doby 8A i 8B. Wiem, że są to zarodki prawidłowe i dobrze rokujące. Czy w przypadku takich zarodków maleje ryzyko ujawnienia się czynnika męskiego w 4 dobie? Czy możemy optymistycznie zakładać, że 8A dotrwa do blastocysty z większym prawdopodobieństwem niż np. 6C, czy też na tym etapie trudno to prognozować? Czy można uznać za dobre rokowanie fakt, że zarodki te pochodzą od dawców posiadających już dzieci, a więc czynnik męski wcześniej nie ujawnił się?

Jakość trzydniowych zarodków sklasyfikowanych jako 8A i 8B jest bardzo dobra/dobra, są to dobrze rokujące zarodki, dające dużą szansę na powodzenie próby. Dodatkowo fakt, że dawcy mają dzieci z tej puli zarodków jest również dobrze rokujący. Proszę być dobrej myśli i po upływie 14/15 dni od chwili transferu oznaczyć stężenie hCG, a wynik potraktować jako wiążący. Powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum