Czy w Zespole Kalmana mogą być sporadyczne owulacje?

Na podstawie FSH 0, LH 0.1 i estradiol mniej niż norma oraz braku węchu rozpoznano u mnie Zespół Kallmana. Po otrzymaniu rozpoznania zaczęłam prowadzić wykresy temperatur. Wykresy są co któryś miesiąc dwufazowe. Poszłam na pobranie krwi w drugiej fazie cyklu gdy temperatura wzrosła i progesteron z krwi był w fazie owulacji. Nie borę żadnych leków HTZ. Nie mam węchu, ale mam niedoczynność tarczycy. Czy w Zespole Kalmana mogą być sporadyczne owulacje? Węch raz na kilka miesięcy potrafi się na chwilę odblokować. Kilka dni czuję zapachy, potem znowu wiele miesięcy nic.

Wrodzony brak węchu połączony z niedoborem gonadotropin (hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie jajników u kobiet i jąder u mężczyzn, a więc i płodność) jest nazywany zespołem Kalmana. W zespole tym wskutek zaburzeń genetycznych brak jest w podwzgórzu hormonu uwalniającego gonadotropiny, w wyniku czego powstaje hypogonadyzm hypodonadotropowy (czyli niedobór hormonów gonadotropowych: FSH i LH), a to powoduje niedorozwój jajników u kobiet i jader u mężczyzn i niepłodność. Jednak odpowiednio wcześnie włączone leczenie zazwyczaj jest skuteczne, a możliwość zastosowania w leczeniu gonadotropin w postaci zastrzyków umożliwia również stymulację owulacji i zajście w ciążę albo naturalnie, albo po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu. Trudno stwierdzić czy okresowo występują u Pani owulacje, co by oznaczało, że okresowo muszą wzrosnąć FSH i LH. Należałoby to ściślej monitorować. Ale skutecznie będzie, przy chęci zajścia w ciążę, indukować owulację gonadotropinami. A w międzyczasie konieczne jest branie hormonalnej terapii zastępczej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum