Czy warto stosować DHEA podczas stymulacji do in vitro?

Czy warto stosować DHEA podczas stymulacji do in vitro?

Ukazują się doniesienia, że jednym z suplementów, który może mieć wpływ na poprawę niskiej rezerwy jajnikowej jest DHEA – dehydroepiandrosteron. Stosuje się go z nadzieją na poprawę niskiej rezerwy jajnikowej w przypadkach podwyższonego FSH, obniżonego AMH, słabej odpowiedzi na poprzednie stymulacje, małej liczby pęcherzyków antralnych w jajnikach, zaawansowanego wieku pacjentki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum