Czy wizyta startowa może odbyć się w drugim dniu cyklu?

Czy wizyta startowa może odbyć się w drugim dniu cyklu?

Wizyta startowa, czyliUSG przed rozpoczęciem stymulacji, rozpisanie protokołu stymulacji, wypisanie leków może odbyć się w 2. dniu cyklu, jeśli jest planowany krótki protokół stymulacji rozpoczynający się od 2 lub 3 dnia cyklu. Jednak polecamy, aby wizytę te odbywać wdrugiej połowie poprzedzającego stymulację cyklu, ponieważ często nie można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem kiedy będzie 2 dc, a czasem z dnia na dzień można nie móc się zapisać na odpowiednio długą wizytę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum