Czy wizyty pomiędzy nieudanym transferem świeżego zarodka a planowanym kriotransferem są refundowane?

Moje pytanie dotyczy zasad refundacji w programie MZ: czy wizyty pomiędzy nieudanym transferem świeżego zarodka a planowanym kriotransferem są refundowane? (Mam zalecenie zrobienia jednego cyklu przerwy między tymi transferami i moje pytanie dotyczy planowych wizyt w tym okresie, związanych z przygotowaniem do kriotransferu).

Tak, wizyty przygotowujące do kriotransferu są również refundowane. Oznacza to np. monitorowanie cyklu, aby ustalić odpowiedni termin kriotransferu. Inne wizyty i badania nie związane bezpośrednio z przygotowaniem do kriotransferu nie są refundowane.

Embriolog nOvum

Powrót do forum