Czy wizyty przed krioET i badania są refundowane?

Jesteśmy z mężem w programie MZ do tej pory miałam jedną próbę in vitro (stymulacja, punkcja, transfer), która nie zakończyła się powodzeniem. Mamy jeszcze cztery zamrożone zarodki i chcielibyśmy teraz podejść do kriotransferu. Czy wizyty przed zabiegiem i badania są refundowane?

Wszystkie wizyty przygotowujące do kriotransferu w przypadku refundowanej procedury są nieodpłatne, obligatoryjne badania wymienione w opisie programu refundacyjnego także; sam zabieg kriotransferu również. Jeśli jednak będą konieczne dodatkowe badania diagnostyczne niewymienione w programie refundacyjnym (np. histeroskopia lub inne), to można je wykonać nieodpłatnie w ramach NFZ-tu lub odpłatnie w wybranym przez Państwa miejscu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum