Czy wolno dzielące się zarodki mają szansę na pomyślną implantację?

W trzeciej dobie po punkcji podano mi dwa zarodki: trzykomorkowy i dwu-. Czy tak wolno dzielące się zarodki maja w ogóle szansę na zagnieżdżenie?

Pierwszy podział zapłodnionej komórki jajowej, czyli zygoty (na dwa blastomery) ma miejsce mniej więcej 28 godzin od momentu zapłodnienia, a tzw. wczesny, dobrze rokujący nawet 24 godziny od zapłodnienia; kolejny (na cztery blastomery) ma miejsce - w 40. - 50. godzinie, idealnie w 44 +/- 1 godzinie. Proszę jednak pamiętać, że są to umowne granice czasowe i nie dotyczą ściśle i w jednakowym stopniu wszystkich embrionów. Tak wolno dzielące się zarodki, jak było to w Pani przypadku, mają znacznie mniejszą szansę na ciążę, ale nadal jest ona większa od zera. Należy mieć na uwadze fakt, że nawet zarodki, które nie dzielą się idealnie również mają szansę na prawidłowe zagnieżdżenie i mogą dać prawidłowo rozwijającą się ciążę zakończoną narodzinami zdrowego dziecka, czego przykłady obserwujemy na co dzień w Novum, nie przekreślamy więc szans żadnego zarodka i stwarzamy im możliwość dalszego rozwoju w najlepszych dla nich warunkach – w macicy. Proszę cierpliwie odczekać kilka dni i wykonać test ciążowy; trzymamy kciuki!

Embriolog nOvum

Powrót do forum