Czy wszystkie kobiety mają krwawienie lub plamienie zagnieżdżające?

Miałam podany 13.11 jeden zarodek 4BA z 5 doby. Kiedy powinno dojść do zagnieżdżenia i czy wszystkie kobiety mają krwawienie/ plamienie zagnieżdżające?

Zagnieżdżenie następuje między 6, a 11 dobą życia zarodka. Nie wszystkie kobiety mają plamienia implantacyjne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum