Czy wszystkie zarodki hodowane do 5. doby osiągają stadium blastocysty?

Czy wszystkie zarodki hodowane do 5. doby osiągają stadium blastocysty?

Zazwyczaj zarodki osiągają stadium blastocysty w piątej dobie po zapłodnieniu, niekiedy jednak zdarza się, że opóźnione embriony blastocystami stają się później, np. w szóstej dobie, i takie zarodki, również mogą zostać zamrożone. Zarodki, które do 7-mej doby po zapłodnieniu nie osiągnęły stadium blastocysty, zaczynają samoistnie obumierać.

Embriolog nOvum

Powrót do forum