Czy wykonanie scratchingu tuż przed ET ma sens?

Czytałam o tym, że niektórzy lekarze praktykują wykonywaniescratchingu endometrium w cyklu, w którym są podawane np. mrożone zarodki. Dosłownie kilka dni przed kriotransferem. Czy to ma sens? Czy jest to prawidłowe podejście, biorąc pod uwagę funkcję jaką ma spełnić scratching?

Według opublikowanego w lipcu 2012 w bazie Cochranowskiej przez Nastri CO, opracowania dotyczącego opisywanego przez Panią zabiegu: Endometrial injury in women undergoing assisted reproductive techniques (Review) jedynie zabiegi biopsji lub abrazji endometrium wykonywane w cyklu poprzedzającym właściwą stymulację do in vitro zwiększają szansę na pomyślne zagnieżdżenie embrionów. Te same zabiegi wykonywane w tym cyklu, co transfer nie zwiększają, a mogą wręcz zmniejszać szansę na ciążę. Tak więc według medycyny opartej na dotychczas zgromadzonych faktach, wykonywanie scratchingu na kilka dni przed transferem nie znajduje uzasadnienia. Trzeba jednak stwierdzić, że bardzo niewiele jest prac, które opisują ten sposób wykonywania tej procedury, więc dane mogą nie być kompletne i jednoznaczne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum