Czy wykonują Państwo badania genetyczne zarodków, tzw. przedimplantacyjne?

Czy wykonują Państwo badania genetyczne zarodków, tzw. przedimplantacyjne?

Nie, w Novum nie są prowadzone badania genetyczne na zarodkach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum