Czy wykorzystaliśmy już pierwszą próbę w programie rządowym?

Chciałabym się dowiedzieć, czy jeżeli pobrano mi podczas punkcji 7 komórek jajowych i niestety wszystkie okazały się niedojrzałe, nie doszło zatem do transferu, to czy jest to już wykorzystana 1 próba w programie rządowym? I jaka mogła być przyczyna niedojrzałości wszystkich komórek jajowych? Wizytę u lekarza mam dopiero za kilka dni i strasznie denerwuję się z powodu niewiedzy na ten temat.

Tak, macie Państwo za sobą pierwsze podejście do zabiegu (odbyła się stymulacja i pobranie komórek jajowych). Jedną z prawdopodobnych przyczyny niepowodzenia tej próby mogła być niewłaściwa odpowiedź Pani organizmu na przeprowadzoną stymulację hormonalną. Pomocna w Pani przypadku mogłaby okazać się w przyszłości taka modyfikacja protokołu stymulacyjnego, która zwiększyłaby szansę na uzyskanie dojrzałych komórek jajowych. By dokonać właściwego wyboru protokołu stymulacyjnego, należałoby przeanalizować dotychczas stosowany protokół, czas jego trwania oraz poziomy hormonów (estradiolu i progesteronu).Osobą właściwą do tej analizy jest lekarz przeprowadzający stymulację, ponieważ zna on wszystkie szczegóły terapii i może zaproponować jej modyfikację.

Embriolog nOvum

Powrót do forum