Czy wymagane jest u Państwa badanie USG piersi przed IVF-em?

Chciałabym przystąpić do procedury in vitro. Czy wymagane jest u Państwa badanie USG piersi, jeżeli tak, to dlaczego?

U kobiet po 35 r.ż. zalecamy USG piersi jako badanie profilaktyczne. Uważamy, że do ciąży należy się przygotować zdrowotnie i wykluczyć choroby, które mogą się w tym wieku zdarzyć, a które w sposób niekorzystny mogą wpłynąć nie tylko na zdrowie matki dziecka lub których leczenie w ciąży jest utrudnione.

Embriolog nOvum

Powrót do forum