Czy wynik AMH będzie miarodajny?

Moje pytanie dotyczy badania AMH. Czy można to badanie wykonać będąc w trakcie przyjmowania Decapeptyl Depot w celu wprowadzenia w stan sztucznej menopauzy (przyjęłam 2 zastrzyki w odstępie 4 tygodni, czeka mnie jeszcze jeden zastrzyk). Badanie mam wykonać w związku z rozmowa kwalifikującą mnie do refundowanego in vitro. Czy wynik będzie taki sam jak w sytuacji gdybym nie była w trakcie leczenia i będzie odzwierciedlał stan rzeczywisty?

Tak, można to badanie wykonać będąc w trakcie przyjmowania Decapeptyl Depot.

Embriolog nOvum

Powrót do forum