Czy wynik badania hCG jest prawidłowy?

Proszę o interpretację wyniku bety hCG. W 11 dniu po kriotransferze blastocysty wynik wynosił 412 mlU/ml, w 14 dniu 2094 mlU/ml. Czy wynik jest prawidłowy?

Wynik wskazuje na ciążę, gratulujemy! Wysokie wartości kolejnych pomiarów stężenia hCG świadczą o dobrej dynamice rozwoju ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum