Czy wynik beat HCG jest prawidłowy?

Czy wynik beta mlU/l 411.1 w 13 dniu po transferze dwóch pięciodniowych blastocyst jest prawidłowy?

Tak, wynik ten jest prawidłowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum