Czy wynik beta hCG 179,80 jest prawidłowy?

Czy wynik beta hCG 179,80 zrobiony w 11. dniu po transferze 5-dniowej blastocysty jest prawidłowy?

Tak, wynik wskazuje na wczesną ciążę. Proszę powtórnie oznaczyć poziom hCG po upływie 48. godzin od chwili wykonania pierwszego badania - początkowo za prawidłowy przyrosthCGuznaje się wartości zwiększające się o minimum 66 % w ciągu 48 godzin i o 114 % w ciągu 72 godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum