Czy wynik beta hCG jest prawidłowy?

Czy wynik beta hcg 191mlU/ml w 11 dniu po transferze 5-dniowej blastocysty jest prawidłowy?

Tak, wynik wskazuje na ciążę; gratulujemy!

Embriolog nOvum

Powrót do forum