Czy wynik beta hCG w 11 dpt 3-dniowych zarodków należy potraktować już jako wiążący?

Czy wynik beta hCG 0,1 w 11 dniu po kriotransferze 3-dniowych zarodków należy potraktować już jako wiążący?

Tak, choć dla pewności można powtórzyć oznaczenie w 14 / 15-stym dniu po transferze, a wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum