Czy wynik FSH poniżej 15 kwalifikuje do refundacji in vitro, jeśli wynik AMH jest poniżej 0,5?

Czy wynik FSH poniżej 15 kwalifikuje do refundacji in vitro, jeśli wynik AMH jest poniżej 0,5?

Niestety nie. Jeśli którekolwiek z tych badań (FSH lub AMH) nie spełnia kryteriumkwalifikacji, nie może być Pani zakwalifikowana do programu refundacyjnego MZ ze względu na ryzyko braku odpowiedzi na stymulację hormonalną i ryzyko nieuzyskania komórek jajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum