Czy wynik prawidłowy kariotypu mówi też o tym, że nie jestem nosicielką mukowiscydozy?

Czy wynik prawidłowy kariotypu mówi też o tym, że nie jestem nosicielką mukowiscydozy? Czy żeby to określić trzeba zrobić oddzielne badanie?

Nie. Dla sprawdzenia czy jest / nie jest Pani nosicielką mukowiscydozy należy wykonać badanie w kierunku istnienia mutacji w genie CFTR.

Powrót do forum