Czy wynik TSH powyżej 5 jest przeszkodą do transferu zamrożonych zarodków?

Czy wynik TSH powyżej 5 jest przeszkodą do transferu zamrożonych zarodków?

Zakres wartości referencyjnych dla TSHwynosi 0,4 – 4,0 uIU/mL, ale już od dłuższego czasu endokrynolodzy uważają, że dla kobiet starających się o ciążę poziom TSH nie powinien przekraczać 2,5 uIU/mL. Wskazana jest konsultacja endokrynologiczna przez rozpoczęciem przez Panią przygotowań do zabiegu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum