Czy wynik u mężczyzny z krwi na chlamydię dodatni wstrzymuje proces in vitro?

Czy wynik u mężczyzny z krwi na chlamydię dodatni wstrzymuje proces in vitro?

Tak, do czasu ostatecznego zdiagnozowania i wyleczenia. Badanie serologiczne z krwi nie jest ostatecznym rozpoznaniem, tylko wskazuje na konieczność dalszych badań. Chlamydię dość łatwo wyleczyć podając antybiotyki, więc w wyjątkowych przypadkach, gdy proces przygotowań jest już na tyle zaawansowany, że nie można go przerwać, lekarz może zdecydować o dopuszczeniu do pary do zabiegu, zlecając kurację antybiotykową.

Embriolog nOvum

Powrót do forum