Czy wynik w 10 dpt wynoszący 13,93 nie jest wynikiem zbyt niskim?

Czy dobrze obliczam liczbę dni po transferze? Jeśli podanie zarodków miało miejsce 2 stycznia ok. 13.00, to 1DPT będzie liczony od następnego dnia? Czyli badanie Bhcg zrobione 12 stycznia, jest to badanie w 10 dpt? Jeśli tak, to moje dalsze pytanie dotyczy wyniku tego badania. Czy wynik w 10 dpt wynoszący 13,93 nie jest wynikiem zbyt niskim? Czytam w Internecie i większość wypowiedzi to wyniki już powyżej 100?

Wynik rzeczywiście jest niski, ale może świadczyć o wczesnej ciąży. Istotniejszy niż sam początkowy pomiar stężenia hormonu jest jego prawidłowy przyrost– proszę po dwóch dniach oznaczyć poziom raz jeszcze, a oba wyniki skonsultować z lekarzem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum