Czy wyniki dają nadzieję na pozytywne zakończenie?

Jestem po transferze dwóch 4-ro komórkowych zarodków (3 dniowe). B-hcg w 9 dpt wynosiła 10,7 mIU/ml, w 10 dpt - 20,7, w 12 dpt - 55,4, dziś 14 dpt i beta 185 mIU/ml. Czy wyniki dają nadzieję na pozytywne zakończenie?

Po transferze zarodków dwu- i trzydniowych oznaczenie stężenia hCG zleca się najwcześniej w 14 – 15 dpt, wcześniejsze oznaczenia są niemiarodajne, ale tempo jej przyrostu było dobre. Powinna więc Pani oznaczyć stężenie hCG jeszcze kilkukrotnie, najlepiej co 48 godzin, i skonsultować z lekarzem tempo przyrostu poziomu hormonu. Kolejnym etapem jest potwierdzenie ciąży w badaniu USG, gdy beta hCG przekroczy 1000mIU/ml. Wynik 185 mIU/ml w 14 dpt jest satysfakcjonujący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum