Czy wyniki HCG wskazują na ciążę, czy przyrasta prawidłowo?

Czy wyniki HCG wskazują na ciążę, czy przyrasta prawidłowo? 11 dpt : 44 mlU; 16 dpt: 523 mlU.

Tak, wynik wskazuje na ciążę, przyrost stężenia hormonu jest prawidłowy, gratulujemy!

Embriolog nOvum

Powrót do forum