Czy wyniki męża są w normie?

Czy poniższe wyniki męża są w normie?
ph 7.8
czas upłynnienia 45 min
liczba plem, w 1 ml 27.7 ml
Liczba plem. w ejak. 83.10 ml
Liczba kom.okrąg. 4.20 ml/ml
plem.żywe 87%
martwe 13%
Plem. o szybkim ruchu postęp. (VSL>11um/s, VAP>25um/s) 27%
Plem. o wolnym ruchu postęp (VSL>11um/s, 25>VAP>5um/s) 5%
Suma plem.o ruchu postęp. 32% Plem. o ruchu niepostęp.

Według standardów opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO) normą jest aktualnie 15 milionów plemników w 1 ml nasienia, ogół ruchomych plemników na poziomie minimum 40% oraz minimum 4% plemników o prawidłowej budowie morfologicznej. Wartości referencyjne dla wszystkich ocenianych parametrów umieszczone są zapewne na wyniku, który odebraliście Państwo z laboratorium. Wygląda na to, że te parametry, które Pani podała mieszczą się w normach WHO.

Embriolog nOvum

Powrót do forum