Czy wyniki nie są za duże jak na ten wiek ciąży? Czy istnieje ryzyko zaśniadu groniastego przy tym wieku ciąży?

Jestem 12dpt po transferze dwóch 4-dniowych zarodków (w momencie podania oba w pełni skompaktowane, wchodzące w fazę blastocysty, oba określone przez panią embriolog jako bardzo ładne). 9dpt wynik beta hCG wyniósł 335 mlU/ml, natomiast wczoraj 11dpt wyniósł już 755 (w ciągu 48h przyrost o około 125%) Czy wyniki nie są za duże jak na ten wiek ciąży? Czy istnieje ryzyko zaśniadu groniastego przy tym wieku ciąży?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.Duże przyrostyhCGmogą (choć nie muszą) świadczyć np. o ciąży mnogiej, choć zazwyczaj duży przyrost świadczy o dobrym, dynamicznym rozwoju ciąży. Przyrosty, które Pani przedstawiła są prawidłowe.

Embriolog nOvum

Powrót do forum