Czy wyniki testów z krwi na Chlamydię robione przed transferem zarodków są wiarygodne, a jeśli tak, to w ilu %? Czy lepiej wykonać test z DNA?

Czy wyniki testów z krwi na Chlamydię robione przed transferem zarodków są wiarygodne, a jeśli tak, to w ilu %? Czy lepiej wykonać test z DNA?

Zależy to od rodzaju testów. Jeśli ma Pani na myśli pomiar przeciwciał przeciwko antygenom Chlamydii trachomatis, to nie można w sposób całkowicie pewny wykluczyć aktualnej infekcji, ponieważ przeciwciała pojawiają się po pewnym czasie od wniknięcia drobnoustroju. Przeciwciała klasy IgM pojawiają się szybciej, do 3 tygodni, i świadczą o aktualnym zakażeniu. Przeciwciała klasy IgG pojawiają się po kilku (6-8) tygodniach i świadczą o przebytym (dawnym) zakażeniu. Przeciwciała klasy IgA świadczą często o zakażeniu przewlekłym. Testy w kierunku DNA drobnoustrojów są czulsze i pewne w wykryciu aktualnego zakażenia lub jego wykluczenia. Jednak w celu monitorowania stanu zakażenia i przebiegu leczenia lekarz może kierować się różnymi wynikami badań i należy wówczas postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Embriolog nOvum

Powrót do forum