Czy wyniki w 3dc są w normie? Czy stosunek LH/FSH jest dobry?

Czy wyniki w 3dc są w normie? Czy stosunek LH/FSH jest dobry? FSH - 7,79 mIU/ml LH - 12,13 mIU/ml Estradiol - 63,91 pg/ml Prolaktyna - 12,25 ng/ml Testosteron - 0,350 ng/ml

Proszę porównać otrzymane wyniki z zakresem wartości referencyjnych, które z pewnością znajdują się na otrzymanym przez Panią wyniku. Stosunek poziomu LH do poziomu FSH powinien wynosić około 1, ale tylko na podstawie tego jednego parametru nie można stwierdzić nieprawidłowości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum