Czy wyniki z 16 dnia cyklu przed owulacją są prawidłowe?

Czy wyniki w 16 dniu cyklu (przed owulacją) są prawidłowe? LH 7,83 mIU/ml, Estradiol 380 pg/ml, Progesteron 0,08 ng/ml.

Tak, te wyniki są dobre, jeśli cykle są długie a owulacje późne. W opisanej sytuacji nie ma piku (wzrostu stężenia) LH, a owulacja występuje w 24-48 godzin po piku. Jeśli pik LH nie wystąpi, pęcherzyk jajnikowy nie pęknie. Ten cykl należałoby dalej monitorować, zarówno badając stężenie LH lub wykonując testy owulacyjne z moczu oraz monitorując stan pęcherzyka jajnikowego podczas badania USG.

Embriolog nOvum

Powrót do forum