Czy wysoki estradiol może przeszkodzić w zagnieżdżeniu się zarodków?

Mam pytanie dotyczące estradiolu, przed punkcja wynosił 4730, pani doktor powiedziała, że jest wysoki ityle. Po5 dniach podano mi 2 blastocysty 4BB, 4AB. Czy tak wysoki estradiol może przeszkodzić w zagnieżdżeniu się zarodków?

Brak jednostek w jakich oznaczono poziom estradiolu nie pozwala na pełną jego ocenę. Duża liczba pęcherzyków uzyskana po stymulacji jajników zwiększa ilość wydzielanego przez ten narząd hormonu – estradiolu, który może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe zagnieżdżenie się w niej zarodka. Dlatego często w takich wypadkach zaleca się zamrożenie wszystkich zarodków i wykonanie transferu w cyklu naturalnym bez stymulacji, Takie postępowanie dodatkowo zmniejsza, a nawet całkowicie eliminuje ryzyko przestymulowania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum