Czy wysoki estradiol po punkcji może przeszkodzić w zagnieżdżeniu się zarodków?

Czy wysoki estradiol po punkcji może przeszkodzić w zagnieżdżeniu się zarodków?

Duża liczba pęcherzyków uzyskana po stymulacji jajników zwiększa ilość wydzielanego przez ten narząd hormonu – estradiolu, który może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe zagnieżdżenie się w niej zarodka. Dlatego często w takich wypadkach zaleca się zamrożenie wszystkich zarodków i wykonanie transferu w cyklu naturalnym bez stymulacji.

Embriolog nOvum

Powrót do forum