Czy występują jakieś konkretne objawy po embriotransferze, które mogą wskazywać na ciążę w 7. dniu po?

Czy występują jakieś konkretne objawy po embriotransferze, które mogą wskazywać na ciążę w 7. dniu po?

Nie, nie można zaobserwować żadnych pewnych objawów ciąży na tym etapie. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego embriony podane w drugiej dobie po punkcji zaczynają implantować się mniej więcej po ok. 4–5 dniach, w stadium moruli (zarodka kompaktującego, co następuje zazwyczaj w 4–ej dobie po zapłodnieniu) – po ok. 2–3 dniach, a podane w stadium blastocysty – w ciągu 1–2 dni. Proces implantacji trwa do około 11 – 12 dni od dnia zapłodnienia komórek jajowych. Zazwyczaj pierwsze objawy ciąży pojawiają się później niż w kilka dni po zapłodnieniu / transferze, a za pierwszy objaw ciąży na bardzo wczesnym etapie uznaje się zatrzymanie krwawienia miesiączkowego. Jedynym objawem, który na etapie wspominanym przez Panią mógłby zwiastować ciążę, jest tak zwane plamienie implantacyjne, jednak często bywa ono niezauważalne przez pacjentki, a także nie u wszystkich pań ono występuje. Proszę cierpliwie odczekać do 14. dnia po transferze i wtedy oznaczyć poziomhCGwe krwi, a wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum