Czy wzrost AMH jest możliwy?

Uprzejmie proszę o pomoc w interpretacji wyniku pomiaru poziomu AMH. W roku 2013 poziom AMH oznaczony w 3 dniu cyklu wyniósł 0,87 natomiast badanie powtórzone w tym samym laboratorium w 3 dniu cyklu w roku 2018 wykazało poziom AMH wynoszący: 2,11. Czy wzrost AMH jest możliwy, czy raczej wynik należy traktować jako pomyłkę laboratorium, zaś samo badanie należałoby powtórzyć?

Regułą jest spadek poziomuAMHwraz z upływem – jego stężenie w organizmach pań maleje w kolejnych latach ich życia. Obecnie można wykonać tzw. test II generacji. Normą wciąż jest AMH w graniach 1,0 – 3,0 ng/ml. Wskazane jest powtórzenie badania. Prawdopodobnie oba badania są wykonane testami różnej generacji. Te starsze są mniej wiarygodne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum