Czy z Escherichia coli można podchodzić do procedury in vitro?

W posiewie z pochwy i kanału szyjki macicy wyszły mi bakterie Escherichia coli, czy można z nimi podchodzić do procedury in vitro?

Taki stan może mieć wpływ na szansę powodzenia całej procedury, a także na wystąpienie ewentualnych powikłań po punkcji. Obecność bakterii, które w warunkach fizjologicznych nie występują w drogach rodnych może uniemożliwić prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka, bowiem infekcja może rozprzestrzenić się także na niego. W takim przypadku kontynuacja procedury jest możliwa, ale po zastosowaniu odpowiedniego leczenia przeciwbakteryjnego, a punkcję i transfer należy przeprowadzić w osłonie antybiotykowej (lekarz zleci odpowiednią dawkę leku).

Embriolog nOvum

Powrót do forum