Czy z kolejną stymulacją powinna poczekać jakiś czas, czy też można rozpocząć stymulację już od następnego cyklu?

Mam skończone 40 lat. Jestem w programie Ministerstwa. Pierwszy stymulowany cykl zakończył się brakiem rozwiniętych zarodków, nie doszło do transferu. Czy z kolejną stymulacją powinna poczekać jakiś czas, czy też można rozpocząć stymulację już od następnego cyklu?

Według dostępnej literatury medycznej pomiędzy kolejnymi stymulacjami należy zachować minimumtrzy cykle przerwy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum