Czy z moimi wynikami mam szanse na poczęcie dziecka?

Jestem po 2 nieudanych ICSI i dwóch kryo. Wykryto u mnie przeciwciała tarczycowe. Według pani endokrynolog nie są przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę, ważne aby TSH było poniżej 1. Drugie to przeciwciała ANA, które są wysokie 1: 1280. Inne przeciwciała są w normie. Robiłam dodatkowo badania i wyszły NK typu CD56 - 32%. Czy z takimi wynikami mam szanse na poczęcie dziecka? Czy jest możliwe wszczepienie sie zarodka? Za każdą próbą ICSI nie doszło do zagnieżdżenia zarodka. Mam 37 lat, a mój mąż ma problem z nasieniem.

Diagnostyka i terapia immunologiczna nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbachin vitro. W piśmiennictwie istnieją doniesienia o częstszym występowaniu autoprzeciwciał u niepłodnych kobiet,ale interpretacja tego zjawiska jest niejednoznaczna – występowanie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) odnotowuje się nieraz u zdrowych ludzi bez objawów choroby autoimmunologicznej.
W przypadkach niepowodzeń w implantacji (zagnieżdżenie zarodka) po zabieguin vitrostwierdzenie podwyższonego poziomu autoprzeciwciał bez innych objawów jest niejednoznaczne.

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro,jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbowaćdopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który zapoczątkuje ciążę.Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Warto zrobić histeroskopię w cyklu poprzedzającym ewentualny kolejny transfer.

Embriolog nOvum

Powrót do forum