Czy z oocytów z ciemną cytoplazmą nie uda się uzyskać prawidłowych zarodków?

Mam pytanie co do jakości komórek jajowych pobranych w czasie punkcji. Embriolog powiedziała, że zarodki są średniej jakości, ponieważ mają ciemną cytoplazmę; czy to oznacza, że z takich komórek nie da się uzyskać odpowiednich zarodków?

Odpowiednie zarodki to takie, które mają zdolność do zagnieżdżenia się w błonie śluzowej macicy, zapoczątkowania ciąży zakończonej narodzinami zdrowego dziecka. Dopiero wstecznie można ocenić czy dany zarodek był tym właściwym, czy też nie. Wszelkie próby wcześniejszego przewidywania czy z danego zarodka powstanie ciąża są oparte jedynie na statystycznych obliczeniach. Z embriologicznego punktu widzenia warunkiem dokonania się zapłodnienia jest osiągnięcie przez komórkę jajową tzw. stadium metafazy II (stadium podziału jądra komórki jajowej, które po tym podziale zawiera pojedynczy komplet chromosomów) oraz jej pełna dojrzałość cytoplazmatyczna (do oocytów niedojrzałych cytoplazmatycznie zalicza się między innymi komórki z ciemną cytoplazmą. Skoro jednak doszło do zapłodnienia (uzyskano zarodki, które zostały przetransferowane?), na tę chwilę nie ma powodów do obaw – należy cierpliwie odczekać 12 – 14 dni od momentu transferu i wtedy wykonać test ciążowy, a wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum