Czy z osteopenią można podejść do transferu zarodka?

Czy z osteopenią -2,1 można podchodzić do transferu zarodka?

To zależy, jaka jest przyczyna osteopenii. Decyzję należy podjąć wspólnie z lekarzem po diagnostyce. Jeśli przyczyna leży w niskich stężeniach estrogenów, należy przygotować się do transferu hormonalnie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum