Czy z wynikiem AMH na poziomie 0,02 można zajść w ciążę w naturalny sposób i czy aby poprawić niską rezerwę jajnikową wykonuje się sono HSG – zabieg drożności jajowodów?

Czy z wynikiem AMH na poziomie 0,02 można zajść w ciążę w naturalny sposób i czy aby poprawić niską rezerwę jajnikową wykonuje się sono HSG - zabieg drożności jajowodów?

AMH jest markerem tzw. rezerwy jajnikowej i przy jego pomocy określa się szansę na odpowiedź na stymulację hormonalną. Na jego podstawie nie prognozuje się w żaden sposób szansy na ciążę samoistną, bowiem nawet przy niskim AMH można mieć samoistne owulacje, które są podstawowym (obok drożności jajowodów i prawidłowych parametrów nasienia) warunkiem, aby zajść w ciążę samoistną. AMH poniżej 0,5 ng/ml jest źle rokujące co do odpowiedzi na stymulację hormonalną do zapłodnienia pozaustrojowego, jeśli jest ono konieczne. Należy się liczyć z tym, że może nie być już możliwości pobrania prawidłowej komórki jajowej rokującej powstania zarodka i ciąży. Badanie Sono HSG jest badaniem drożności jajowodów, a nie zabiegiem mogącym poprawić rezerwę jajnikową ani jakość komórek jajowych. Istnieją natomiast rzeczywiście doniesienia o zwiększonej szansie na ciążę samoistną po badaniu drożności jajowodów przy pomocy lipidowego środka kontrastującego. Istnieją hipotezy, że wpływa on korzystnie na zdolność implantacji zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum