Czy za pomocą metody ICSI można mieć ciążę bliźniaczą?

Czy za pomocą metody ICSI można mieć ciążę bliźniaczą?

Ciąża bliźniacza jest możliwa przy zastosowaniu technik ART. Metoda zapłodnienia (IVF lub ICSI) nie ma w tym przypadku znaczenia. Ciąża bliźniacza jest bardziej prawdopodobna jeśli poda się dwa zarodki podczas transferu, ale nawet jeśli poda się jeden zarodek, to istnieje możliwość podzielenia się go i powstania ciąży bliźniaczej jednojajowej. Ryzyko takie jest większe (ale nadal małe, ok.2,5%), jeśli poda się blastocystę. Istnieją ścisłe rekomendacje towarzystw naukowych, aby promować pojedyncze transfery, żeby unikać niefizjologicznych ciąży mnogich.

Embriolog nOvum

Powrót do forum