Czy zaistniała sytuacja oznacza, że ciąża nie rozwija się?

Miałam podane 2 blastocysty. W 10 dniu po transferze miałam lekkie plamienie (brązowe). W 12 dniu bhCG wynosiła 146 a w 14 dniu spadła i wyniosła - 103. Czy to oznacza, że ciąża nie rozwija się? Mam juz odstawić leki? Już nie ma nadziei na ciążę? Co jest przyczyna takiego niepowodzenia? Zaznaczę, że to już 4 moje podejście.

Żadnych leków nie należy odstawiać bez konsultacji z lekarzem prowadzącym!Początkowo za prawidłowy przyrosthCGuznaje się wartości zwiększające się o minimum 66% w ciągu 48 godzin. Brak odpowiedniego przyrostu poziomuhCG, jak i każdy spadek poziomuhCGna wczesnym etapie ciąży może świadczyć obraku prawidłowego rozwoju ciąży i np. tak zwanej ciąży biochemicznej. Należy ponownie oznaczyć stężenie hCG i wszystkie uzyskane wyniki skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum