Czy zamiast zarodków można zamrozić oocyty?

Czy w metodzie in vitro można zamrozić zamiast zarodków, komórki jajowe?


Tak, ograniczenie puli zapładnianych komórek i zamrożenie nadmiaru jest dobrą alternatywą dla mrożenia zarodków u par, które nie akceptują tej metody. Mrożenie komórek jajowych jest skomplikowanym procesem, który można wykonać w dwojaki sposób. Konwencjonalne powolne mrożenie (ang.slow freezing), które stosuje się od dość dawna, polega na przenoszeniu komórek jajowych przeznaczonych do zamrożenia pomiędzy roztworami substancji ochronnych, tzw. krioprotektantów, o różnych stężeniach. Końcowym etapem tego procesu jest umieszczenie komórek jajowych w komputerowo zaprogramowanym urządzeniu stopniowo schładzającym próbki i wreszcie przeniesienie ich do pojemnika z ciekłym azotem. Nowsze metody mrożenia polegają na bardzo szybkim mrożeniu, w trakcie którego nie tworzą się kryształy lodu, a tworzący się lód przypomina szkło (stąd nazwa - witryfikacja). Metoda ta wymaga większych stężeń substancji ochronnych oraz szczególnych zdolności manualnych kriobiologa. Z danych dostępnych w literaturze medycznej wynika, że witryfikacja wydaje się skuteczniejszą metodą mrożenia komórek jajowych niż dotychczasowe powolne mrożenia. Jednak ostatnio wprowadzane modyfikacje do powolnych metod mrożenia również przynoszą zaskakująco dobre rezultaty. Nadal jednak mrożenie komórek jajowych jest mniej skuteczną metodą niż mrożenie zarodków i o tym trzeba pamiętać podejmując świadome decyzje.

Embriolog nOvum

Powrót do forum