Czy zamrożony zarodek z opisem wczesna blastocysta bez numeracji i oceny ma powodzenie, czy może dać ciążę?

Czy zamrożony zarodek z opisem wczesna blastocysta bez numeracji i oceny ma powodzenie, czy może dać ciążę? Co oznacza opis wczesna blastocysta? Witryfikacja w 5 dobie hodowli.

Wczesne blastocysty to blastocysty o niskim stopniu rozprężenia – w przypadku takich zarodków nie podlega ocenie węzeł zarodkowy ani trofoblast, dlatego nie ma cyfr oceniających te struktury. Są one jeszcze za słabo wykształcone. Osiągnięcie przez zarodek stadium blastocysty w 5–tym dniu hodowli zarodkowej jest dobrą prognozą dla uzyskania ciąży. Chociaż przyjmuje się, że najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB, to stadium wczesnej blastocysty również jest właściwe dla piątej doby po IVF / ICSI.

Embriolog nOvum

Powrót do forum