Czy zapowiada się na miesiączkę, a nie na zagnieżdżenie zarodka?

W 3 dobie po transferze 3 doby od punkcji wystąpiły u mnie lekkie bóle krzyża. Do tego mam bolące piersi. Czy może to oznaczać, że zapowiada się na miesiączkę, a nie na zagnieżdżenie zarodka?

Jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy doszło do pomyślnej implantacji przetransferowanego zarodka może dać wynik oznaczenia stężenia beta hCG w surowicy krwi. Należy wykonać to badanie 14/15 dni po transferze, a wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum