Czy zarodek 12 B podany w 4. dobie ma dobre rokowania?

Czy zarodek 12 B podany w 4. dobie ma dobre rokowania? Czy w ogóle transfer w 4 dobie powinien się odbywać ? W zarodek w 3 dobie był 8B.

W czwartej dobie hodowli zarodkowej oczekiwany jest zarodek kompaktujący, ale zarodki podzielone na kilkanaście blastomerów w we wczesnej 4-ej dobie również są akceptowalne. Właściwe nie ma przeciwskazań do transferowania zarodków w 4. dobie, jednak nie wykonuje się ich rutynowo, ponieważ „modelowy” zarodek w tej dobie powinien kompaktować (mieć zlane ze sobą blastomery), co utrudnia ocenę jakości zarodka, ale jej nie uniemożliwia.

Powrót do forum